All-Chopin Piano Recital

Melbourne Recital Centre

June 2010

Fantasy in F minor, Op.49

Nocturne in D flat, Op.27, No.2

Sonata in B minor, Op.58  

Scherzo in B flat minor, Op.31

Mazurka in B flat minor, Op.24, No.4   

Mazurka in C sharp minor, Op.41, No.1  

Mazurka in B minor, Op.33, No.4

Etude in E, Op.10, No.3 (“Tristesse”)

Etude in C minor, Op.10, No.12 (“Revolutionary”)

 

Return to Archive